Фондация
ПРОФЕСОР
ИВАН
СПАСОВ

За увековечаване паметта на проф. ИВАН СПАСОВ, един от най-видните български творци - композитор, диригент, педагог, общественик и публицист, на 2 юни 1997 г. в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив бе създадена фондация на негово име.

Нейна основна цел е съхранението и разпространението на творчеството му, стимулирането на научни изследвания върху композиторския му стил и проучвания на личността и твореца Иван Спасов. Съществена част от дейността на фондацията е организирането на концерти, семинари и конференции, радио- и телевизионни предавания; осъществяване на аудио и видеозаписи и издаване на компактдискове и партитури - ярки художествени знаци на огромното и многообразно творчество на композитора.

Фондация "Проф. Иван Спасов" взаимодейства и сътрудничи със сродни организации, сдружения и други обществени формации у нас и в чужбина.

Василка Спасова

Президент

банкова сметка
за контакти

ФОНДАЦИЯ "Проф. ИВАН СПАСОВ"
UNICREDIT BULBANK, Пловдив, България
Kод UNCRBGSF
IBAN BG27 UNCR 7527 1054 6885 17

Пощенски адрес:
Фондация "Професор Иван Спасов"
ул. Тодор Самодумов №2
4025 Пловдив, България
тел. +359 32 601441
факс +359/32/631 668
ел. поща vassila@abv.bg
сайт www.ivanspassov.org

организирани конкурси

Седми конкурс по композиция
"Проф. Иван Спасов"

Международен конкурс за пиано
XX ВЕК, ОРЛЕАН, ФРАНЦИЯ - 2006
© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.