конкурси >>> десети международен конкурс по композиция "Проф. ИВАН СПАСОВ"

ДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ
"ПРОФ. ИВАН СПАСОВ"

21 - 23 ноември, 2025 Г.
Пловдив

Конкурсът по композиция, на името на изтъкнатия
български композитор и диригент проф. Иван Спасов,
ще се проведе в Пловдив от 21 до 23 ноември 2025 г.,
под почетния патронаж на Министъра на културата.

правилник

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ
Проф. Василка СПАСОВА - Председател на Фондация "Професор Иван Спасов" - Пловдив
Йордан ДАФОВ - композитор и диригент, Председател на журито на Международния конкурс
по композиция "Професор Иван Спасов" - Пловдив
Доц. Илия КОЖУХАРОВ - композитор
Проф. Александър КАНДОВ - композитор
Иван СТОЯНОВ - диригент, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Проф. Недялчо ТОДОРОВ - дългогодишен Изпълнителен директор на Фондация „Проф. Иван Спасов”,
бивш Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”
Герган ЦЕНОВ - диригент
Ценко МИНКИН - Председател на СБК
Проф. Стефан ЛЮТАКОВ - Скулптор
Доц. д-р Жан ПЕХЛИВАНОВ - Ректор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”
Елиянка МИХАЙЛОВА - диригент, Главен експерт в Дирекция
"Съвременно изкуство и художествено образование" към Министерство на културата - София
Петър КУЛЕНСКИ - Кмет на гр. Пазарджик
Пламен ПАНОВ - Заместник-кмет по културата, гр. Пловдив

ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ
Председател: проф. Роксана Богданова
Членове: доц. Кирил Чапликов, доц. д-р Светослав Карагенов
Секретар: д-р Димитър Наков

ПРАВИЛНИК

I. Условия за участие
1. В конкурса могат да вземат участие кандидати, без ограничения за възраст и
националност.
2. Конкурсът се провежда в две категории:
Категория A:
Произведение (цикъл от произведения) за камерен инструментален или вокално-инструментален ансамбъл
(до 6 изпълнители).
Категория Б:
Произведение (цикъл от произведения) за камерен хор – еднороден или смесен,
акапелен или с акомпанимент на пиано.

Продължителност за всяка отделна творба в двете категории – до 12 минути.

3. Всеки кандидат има възможност да представи: или до две произведения от една и съща категория,
или по едно произведение от всяка категория.
4. Кандидатите изпращат в срок до 31.10.2025 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет:
a) запечатан плик с конкурсната (конкурсните) творба(и) и по възможност –
CD със запис (DEMO-версия) на същата (същите);
б) запечатан, непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата;
в) запечатан, непрозрачен плик, съдържащ молба за участие (по приложения образец)
и документ за внесена такса за участие в размер на 100 лв. (50 евро) по банкова сметка.

БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДАЦИЯТА СА:
в евро – IBAN:BG32FINV91502016641966
в лева – IBAN:BG27FINV91502016641959

5. Конкурсът е анонимен.
Върху пликовете и върху партитурите на произведенията не трябва да има никакви означения,
нарушаващи анонимността.
6. Пакетът с материалите (по т. 4) се изпраща на адрес:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев”
ул. “Тодор Самодумов” № 2
4000 Пловдив, България
До д-р Димитър Наков -
за конкурса по композиция

Оперативният съвет не се ангажира с връщане на материалите, представени от кандидатите.
В случай, че кандидатът се откаже от участие в конкурса, таксата не се връща.  

II. Жури:
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени видни български
композитори и диригенти.
2. Журито работи по правилник, утвърден от Оперативния съвет.
3. Журито има право да не присъди всички обявени награди.
4. Решенията на журито са окончателни.

III. Награди:
1. Наградите за всяка категория са:
Първа награда: 1000 €
Втора награда: 700 €
Трета награда: 500 €
Специална награда от Община Пазарджик: 400 €
2. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и други награди (от фондации, частни лица и пр.).
3. Оперативният съвет съдейства наградените произведения да бъдат включени в концертния афиш на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – сезон 2025–2026 г.

молба за участие

Молба за участие - А4 в MS Word формат

спомоществователи на конкурса

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
Съюз на българските композитори
Дирекция "Съвременно изкуство и художествено образование" при Министерство на Културата - София
Община Пазарджик Община Пловдив

победители от предишни конкурси

Победители от първи конкурсПобедители от втори конкурс
Победители от трети конкурсПобедители от четвърти конкурс

Победители от пети конкурсПобедители от шести конкурс
Победители от седми конкурсПобедители от осми конкурс
Победители от девети конкурс

Десети международен конкурс по композиция

Академия за музикално и танцово изкуство
4000 Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2
Тел. +359 32 601441
Факс +359 32 631 668
E-mail: vassila@abv.bg
www.ivanspassov.org

Секретар: д-р Димитър Наков
Тел. +359 32 958 597

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.