конкурси >>>девети международен конкурс по композиция "Проф. ИВАН СПАСОВ"

ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО КОМПОЗИЦИЯ
"ПРОФ. ИВАН СПАСОВ"

25 - 27 ноември, 2022 Г.
Пловдив

Конкурсът по композиция на името на големия български композитор и диригент проф. Иван Спасов ще се проведе в Пловдив от 25 до 27 ноември, 2022 г. под почетния патронаж на Министъра на културата.

правилник

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ
Проф. Василка СПАСОВА - Председател на Фондация "Професор Иван Спасов" - Пловдив
Йордан ДАФОВ - Композитор и диригент, Председател на журито на Международния конкурс
по композиция "Професор Иван Спасов" - Пловдив
Доц. Илия КОЖУХАРОВ - Композитор
Проф. д-р Юлиан КУЮМДЖИЕВ - музиковед, Главен
редактор на сп. "Музикални хоризонти" при СБМТД - София
Ценко МИНКИН - Председател на СБК
Проф. Стефан ЛЮТАКОВ - Скулптор
Елиянка МИХАЙЛОВА - диригент, Главен експерт в Дирекция
"Съвременно изкуство и художествено образование" в Министерство на културата - София
Тодор ПОПОВ - Кмет на гр. Пазарджик
Иван ТОТЕВ - Кмет на гр. Пловдив

ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ
Председател: Проф. Недялчо Тодоров
Членове: Доц. Кирил Чапликов
Димитър Наков
Секретар: Светослав Карагенов

ПРАВИЛНИК

I. Условия за участие
1. В конкурса могат да вземат участие кандидати, без ограничение за възраст и
националност.
2. Конкурсът се провежда в две категории:
Категория A:
Камерно, вокално-инструметално произведение за състав до четирима изпълнители. Времетраене - до 20 минути.
Категория Б:
Циклично произведение за клавишен инструмент (пиано, орган, клавесин или акордеон). Времетраене - до 20 минути.
3. Всеки кандидат може да представи до две произведения от една и съща категория или по
едно произведение от всяка категория.
4. Кандидатите изпращат в срок до 31.10.2022 г. (по пощенско клеймо) следните
материали в общ пакет:
a) запечатан плик с конкурсната(ите) творба(и) и по възможност CD със запис (DEMO
версия) на същата (същите);
б) запечатан, непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата;
c) запечатан непрозрачен плик, съдържащ молба за участие (по приложения образец)
и документ за внесена такса за участие в размер на 50 лв. по банкова сметка

БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДАЦИЯТА СА:
в евро – IBAN:BG32FINV91502016641966
в лева – IBAN:BG27FINV91502016641959

5. Конкурсът е анонимен.
Върху пликовете и върху партитурите на произведенията не трябва да има никакви означения, нарушаващи анонимността.
6. Пакетът с материалите (по т. 4) се изпраща на адрес:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
ул. “Тодор Самодумов” №2
4000 Пловдив, България
До г-н Светослав Карагенов -
за конкурса по композиция

Оперативният съвет не се ангажира с връщане на материалите, представени от кандидатите.
В случай, че кандидатът се откаже от участие в конкурса, таксата не се връща.

II. Жури:
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени видни български
композитори и диригенти.
2. Журито работи по правилник, утвърден от Оперативния съвет.
3. Журито има право да не присъди всички обявени награди.
4. Решенията на журито са окончателни.

III. Награди:
1. Наградите за всяка категория са:
Първа награда: 500 €
Втора награда: 350 €
Трета награда: 200 €
Специална награда от Община Пазарджик
2. Могат да бъдат присъждани и други награди (от фондации, частни лица и пр.) по преценка
на журито.
3. Оперативният съвет съдейства наградените произведения да бъдат включени в концертния афиш на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - сезон 2022-2023 г.

молба за участие

Молба за участие - А4 в MS Word формат

спомоществователи на конкурса

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
Съюз на българските композитори
Дирекция "Съвременно изкуство и художествено образование" при Министерство на Културата - София
Община Пазарджик Община Пловдив

победители от предишни конкурси

Победители от първи конкурсПобедители от втори конкурс
Победители от трети конкурсПобедители от четвърти конкурс

Победители от пети конкурсПобедители от шести конкурс
Победители от седми конкурсПобедители от осми конкурс
Победители от девети конкурс

Седми международен конкурс по композиция

Академия за музикално и танцово изкуство
4000 Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2
Тел. +359 32 601441
Факс +359 32 631 668
E-mail: vassila@abv.bg
www.ivanspassov.org

Секретар: Светослав Карагенов
Тел. +359 32 958 597

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.