творчество
 
избрани симфонични и кантатно-ораториални творби

Четири симфонии: 1-ва – 1962; 2-ра – 1975; 3-та – 1978; 4-та – 1981

Епизоди за четири групи тембри – 1965

Събор надсвирване за 22 духови инструмента – 1969

Два концерта за виолончело и оркестър: №1 – 1974; №2 – 1984

Концерт за пиано и оркестър – 1976

Канти ламентози за два сопрана и оркестър. Текст - Омар Хайам

Фоерверк за оркестър – 1979

Концерт за цигулка и оркестър – 1980

Песни на мъртвите за сопран и оркестър – 1983. По староегипетски погребални текстове

Човечеството ХХ век – оратория за сопран, бас, смесен хор и оркестър – 1987. Текстове: Георги Струмски, Гийом Аполинер, Константин Галчински, Карл Сандберг. (Творбета е посветена на Организацията на Обединените нации)

Концерт за оркестър – 1989

Адажието за оркестър -1989

Български пасион за сопран, баритон, евангелист, смесен хор и оркестър – 1990

Песни на една душа, отлитаща към рая за сопран, магнетофонна лента и оркестър – 1991

Света българска литургия за женски хор – 1991

Меса за солисти, хор и оркестър по латински текстове. (Кирие, Глория, Кредо, Санктус, Бенедиктус, Агнус дей) – 1994

Великденска музика за страданията, смъртта и възкресението на Исус, за сопран, бас-баритон, Евангелист, женски хор и орган по Светото евангелие на Лука и канонически и черковно-славянски и латински текстове – 1994

Мизерере за солисти, женски хор и оркестър по латински култов текст, псалм 51 – 1995

Смъртта и възкресението на Исуса – опера в четири картини и епилог за солисти, хор и оркестър. Либрето Иван Спасов (недовършена).

избрани камерни творби
Соната за кларинет и пиано – 1959

Соната за виола и пиано – 1960

Движения за 12 струнни – 1967

Музика за приятели за струнен и джазов квартети – 1966

Изкуството на серията в три тома (1–3) 19661970

Изкуството на серията (вариант за струнен квартет) 1970

Струнен квартет – 1972

Музика за приятели №2 „Конфронтация” за цигулка и виолончело (инструментален театър) – 1976

Монолози на една самотна жена за сопран,12 гласен женски хор, камерен оркестър и магнетофонна лента 1975

Два духови квинтета. 1977 – 1988

Координати на звука и движението за ударни инструменти и три контрабаса – 1977

Бурлеска за виолончело и пиано – 1979

Соната „quasi variazione” за виолончело и пиано – 1979

Трио за цигулка, виолончело и пиано – 1981

Три поеми по Ан Дей за сопран и инструментален състав (флейта, валдхорна, виолончело и контрабас)1982

Три сонати за пиано – 1985, 1987, 1987

23 строфи по Емил и Дикинсън за сопран и камерен ансамбъл – 1989

24 багатели за пиано – 1990-1992

„Пиета” за 12 виолончели – 1991

Сътворение, смърт и примирение за две пиана (орган) 1992

Освещаване на небесния дом за камерен оркестър 1994

хорова музика

„Компоти от ноти” - песни за детски хор

Част 1
Пролет над Тракия, т. Николай Лилиев – 1971
Донке, малка моме, т. Кирил Христов – 1978
Компоти от ноти, т. Стоян Етърски – 1980
Есенен път – т. Иван Пейчев – 1981
Хороводец, т. Асен Разцветнков – 1982
Отражения за два еднородни хора, т. Теодор Траянов–1983
Ведро утро, т. Николай Лилиев – 1984
Последен сън, т. Теодор Траянов – 1988
Лято, т. Петя Йорданова – 1989
Забележка: всички творби са „акапела” (без съпровод)

Част 1-А
Три миниатюри – т. Дора Габе – 1975
Сънливка; Слънчице ле златно; Вироглавко.

Триптих – т. Николай Лилиев – 1979
Тиха вечер; Бели, бели сняг; Съмна в сънни градини.

Три песни– 1985
Песен за дръвчето т. Георги Струмски
Език наш свещен, т. Никола Ракитин
Песничка, т. Никола Ракитин
Sur le pont d’Avignon – 1975 (обработка)
La note di Natale – 1994 (обработка по тема на Силвио Педроти)
Забележка: всички творби са „акапела” (без съпровод)

Част 2
Раждане на зората, (тригласен хор с пиано), т. Христо Ясенов – 1956
Зоопарк (пет едногласни песни с пиано) – 1966
Малка балада за горделивия патарок „ПА” и хитрата Лисана, т. Владимир Русалиев (приложение за тригласен хор и пиано)
Ти роси, роси, росице, т. Владимир Русалиев
Таралеж, т. Владимир Русалиев
Дъждове, т. Иван Рудников
Мързеливата Мецана, т. Владимир Русалиев
Триптих, (тригласен хор с пиано) т. Йордан Стубел – 1988
Пролет; Зимен сън; Момченце, врабченце

Част 3
Кантата за родния край (тригласен хор с пиано), т. Георги Струмски – 1975
Ти си класната стая за нас; Ноктюрно; Песен за България

„Отражения”, песни за женски хор

Част 1
Цикъл от три песни „Тракия”, т. Николай Лилиев
Сред нивята на Тракия – 1969
На заник догарят – 1970
Пролет над Тракия – 1971
Мехметьо, севда голема, т. народен – 1969
Две песни по текст на Иван Пейчев – 1970
Този пролетен дъжд
Разминаване на брега
Два тъпана бият, т. народен – 1975
Ой Радо, ой механджийко, т.народен (за 24 гласен хор)–1976
Димано, любе Димано, т. народен – 1976
Защо ма майчо, ни даде, т .народен – 1976
Свобода, т. Веселин Ханчев – 1977

Част 2
Радо, бела Радо, т. народен – 1978
Да ти са падни, майчо, т. народен – 1978
Юначе, лудо и младо, т. народен – 1978
Бекиро, любе Бекиро, т.народен – 1978
Две песни по текст на Теодор Траянов – 1979
Пролетен славослов; Горски чар
Триптих по текст на Николай Лилиев – 1979
Тиха вечер; Бели, бели сняг; Съмна в сънните градини
Лятна нощ (16 гласен мадригал), т. Кирил Христов – 1979

Част 3
Песни на Солвейг, т. Теодор Траянов – 1980
Северна песен; Белият кораб; Песен на Солвейг
Вечерна песен, т. Радой Ралин – 1980
Песен за родината, т. Радой Ралин – 1981
Есенен път, т. Иван Пейчев – 1981
Маринко, мое дощеро, т. народен – 1982
Азминко, белай кадоно, т. народен – 1982
Към Отечеството, т. Павел Матев – 1983
Отражения (за два еднородни хора), т.Теодор Траянов – 1983
Георги, наш войводо, т. народен – 1983
Тихият пролетен дъжд, т. Николай Лилиев – 1983
Химн на пролетта, т. Теодор Траянов -1984

Част 4
Ой Йоване, т.народен – 1985
Три акварела по текст на Борислав Ценов – 1986
Не питай защо; Сини ливади и жълти поля; Върни се на есен
Четири песни „Сезоните” по текст на Иван Милчев – 1986
Предпролет; Спокойно лято; Октомври; Първи сняг
Дитерамб в чест на мира, 4-та част от Ораторията „Човечеството 20 век”, т. Константин Галчински – 1987
(с пиано)

Част 5
Четири ноктюрни (кантата за женски хор и камерен оркестър), т. Теодор Траянов – 1988
Шуми тръстика; Зимен сън; Тихо спи лесът; О, пролет
Последен сън, т.Теодор Траянов – 1988
Молитва (на душата на Васил Арнаудов) – 1991
Молитва, из псалм №31(за душата на Йони и моята душа) 4-та част из „Света българска литургия” – 1991

Пасторали из пиринския край, за женски хор

Жена разделница, т.народен (за 24 гласен хор) – 1976
Видо, Видо, т.народен – 1980
Мори, запей ми, слуго, т. народен – 1980
Ангелину, малка моме, т. народен – 1980
Какво е чудо, Фатме, станало, т. народен – 1980
Зажнай, Ружо, т.народен – 1980
Мори, прочула сей Бейгиету, т.народен – 1980
Петрунчица оро води, т. народен – 1980
Разви се гора зелена, т. народен – 1980
Неда вода наливала, т. народен – 1980
Хорца и припевки от Пирина, т. народен – 1988
Юрго, мила сестро; Маргалинку, дйевойку; Събрали се, леле Яно; Горе си отидох, маю ле; Мър Продано, гиздава дйевойку
Задремала млада нивйеста, т. народен – 1990
Прощавай рода голйема, т. народен - 1996

Песни за мъжки хор

Калинка болна легнала, т. народен – 1977
Искат ме, мамо, искат ме, т. народен – 1979
Ангелину, малка моме, т. народен – 1980
Зажнай Ружо, т. народен – 1980
Петрунчица оро води, т. народен – 1980
Разви се гора зелена, т.народен – 1980
Неда вода наливала, т. народен – 1980
Бално ли ти е, сино льо, т. народен – 1981
Настъпване на нощта, т. Кирил Христов . 1982
Молитва II (по текст от Светото евангелие на Лука) Четвърта част из „Български пасион” – 1990

„Айшинка”, песни за народен хор

Част 1
Мехметьо, севда голема, т. народен – 1969
Митро, майчина дощеро, т. народен (за смесен хор) – 1975
Бегаела Рада, Радо ле, т. народен – 1976
Калинка болна легнала, т. народен – 1976
Видо, Видо, т. народен – 1980
Мори, запей ми слуго, т. народен – 1980
Айшинко, пиля шерено, т. народен – 1981
Бално ли ти е, сино льо, т. народен – 1981
Маринко, мое дощеро, т. народен – 1982
Георги кременлия, т.народен – 1983
Азминко, белай кадоно, т.народен – 1984

Част 2
Ой Йоване, т. народен – 1885
Ой Радо, ой механджийко, т. народен – 1976-1990
Лейлинко, кузум пилянце, т. народен – 1990
Тъче Донка платно, т. народен – 1996
Кога са с Браим галяхме, т. народен – 1996
Хубава Мавруда, т. народен – 1996
Молитва (Святий Боже) по канонични текстове – 1996

Песни за смесен хор

Част 1
В памет на Гевара (In memoriam che Guevara). За 24 гласен смесен хор – 1968
Свобода, т. Пол Елюар – 1970
Хайдушка, т.Никола Вапцаров – 1970
Предутринна песен, т. Никола Фурнаджиев – 1973
Пред пролет, т.Никола Фурнаджиев – 1973
Епитафия „Септември 1923”, т. Иван Вълев. За 24 гласен смесен хор – 1973
Два тъпана бият, т. народен – 1975
Бегала Рада, Радо ле, т. народен – 1976

Част 2
„Към България” – Кантата, т. Павел Матев, 1977
„Сто двадесет души” – Балада, т. Пенчо Славейков, 1978
„Лудо младо враня коня яха”, т.Кирил Христов, 1978
„Похвално песнопение”, т.Климент Охридски, 1978
„Лятна нощ”, т.Кирил Христов, 1979
„Смърт в равнината”, т.Теодор Траянов, 1979
„Видо, Видо”, т. народен, 1980
„Мори запей ми слуго”, т. народен, 1980
„Мехметьо, севда голема”, т.народен, 1969-1974

Част 3
„Горски чар”, т. Теодор Траянов, 1980
„Жениш ма мамо, не питаш”, т.народен, 1980
„Заупокойна”, т.Иван Вазов, 1981
„Море прочула сей Бейгиету”, т.народен, 1982
„Какво е чудо Фатме станало”, т.народен, 1982
„Песен за родината”, т.Радой Ралин, 1982
„Хей, Пролет иде”, т.Кирил Христов,1982
„Надпяване”, т.Кирил Христов, 1983
„Радо, бела Радо”, т.народен, 1983
„Не мой ма карай майчинко”, т.народен,1984

Част 4
„Азминко (Димано) белай кадоно”, т.народен 1984
„Георги наш войводо”, т.народен, 1984
„Есенен път”, т.Иван Пейчев, 1985
„Към Отечеството”, т. Павел Матев, 1985
„Отражения”, т. Теодор Траянов, 1985
„Маринко, мое дощеро”, т.народен, 1985
„Балада за Левски”, т. Иван Вазов, 1986
„Триптих”, т.Николай Ракитин, 1987 - Утринна песен; Багри и лъчи, Химн на живота
„DЕ PROFUNDIS”, текст Псалм 129, 1992
“Sur le pont d’Avignon”, 1992 (обработка Иван Спасов)
„Отче наш”, Молитва за два смесени хора, 1995

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.