издания >>> партитури
   

Песни за смесен хор
Свитък І

 

Съставител – проф. Василка Спасова
Художник – Матей Матеев
Издание на Фондация „Проф. Иван Спасов” – 2007


Канти Ламентози
За два сопрана и камерен оркестър

 

© Иван Спасов
Текст Омар Хайам
c/o Jusautor, Sofia, 1983
Издателство МУЗИКА ® 1983


Канти дей Морти
За соло сопран и симфоничен оркестър
По древни египетски текстове

 

© Иван Спасов
c/o Jusautor, Sofia, 1987
Редактор Христо Юлиев
Издателство МУЗИКА ® 1987


Двайсет и три строфи по Емили Дикинсън
За сопран и камерен ансамбъл

 

© Иван Спасов. Всички права запазени.
Издателство ACT Music ®
1998


Айшинка
Песни за народен хор

 

Съставител Проф. Василка Спасова
Издадание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" ® 2003


Компоти от ноти
Песни за детски хор

 

Съставител Проф. Василка Спасова
Издадание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" ® 2001

Нотният текст на песента "РАЖДАНЕ НА ЗОРАТА" можете да изтеглите от <<тук>>


Света Българска литургия
За женски хор
по оригинални правослевни текстове

 

© Издание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" - 2002
Художник на корицата - Проф. Стефан Лютканов
Със съдействието на Община Пазарджик


Мизерере
За солисти, женски хор и оркестър

 

© Иван Спасов
Издателство ACT Music ® 1996


Освещаване на небесния дом
за камерен оркестър

 

© Иван Спасов
Издателство ACT Music ® 1997
Със съдействието на проф. Василка Спасова и
СОРОС ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВАТА - София


Отражения
Песни за женски хор

 


Съставител Проф. Василка Спасова
Издадание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" ®
2002


Пасторали из Пиринския край
за женски хор

 

Съставител Проф. Василка Спасова
Издадание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" ® 1998


Сътворение, Смърт и Примирение
За орган
Транскрипция на автора за две пиана

 

Издание на Фондация "ПРОФ. ИВАН СПАСОВ" ® 1999


Изкуството на серията
пиано

 

© Иван Спасов
c/o Jusautor, Sofia, 1984
Редактор Христо Юлиев
Издателство МУЗИКА ® 1984


Соната концертанта за кларинет и пиано

 

© Иван Спасов
Редактор Петко Радев
Издателство НАУКА И ИЗКУСТВО 1966 ®


Струнен квартет

 

© Иван Спасов.
Издателство МУЗИКА ® 1978


Великденска музика
За страданията, смъртта и възкресението на Исус

 

© Иван Спасов
Издателство ACT Music ® 1997
Със съдействието на СОРОС ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВАТА - София

   

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.