издания >>> книги
   

Цанка Андреева, Ромео Смилков

Клавирната музика на Иван Спасов

Примирение? – Не, о не, само това НЕ. Всичко друго е възможно, но не и примирение… Казват- Паметта е атрибут на разума. …Паметта – това сме самите Ние... Времето е спряло, а аз – помня – сам, сред огромното застинало пристрастно…

© 2000 Автори: Цанка Адреева, Ромео Смилков
Рецензент: проф. д-р Божидар Абрашев, доктор на науките
Технически редактор: Галина Георгиева
Коректор: Емилия Маринова

Издателство ПИГМАЛИОН, Пловдив


Иван Спасов

Небесносиньо утро, пладне и път след пладне

Казвам се Иван Спасов. Композитор. Учил съм в София и Варшава при живи и отдавна отишли си майстори. В свободното си време дирижирам и преподавам. Когато мога - обичам да почивам. Тогава обмислям новите си произведения... В добра възраст съм и в бъдеще (надявам се!) ще правя това, което и до днес съм правил.

© Автор: Иван Спасов
© Художник: Георги Божилов - 1989
с/о Jusautor - София, 1989
Издателство МУЗИКА, София, 1989


Иван Спасов

ЖИВОТЪТ МИ - опит за реконструкция
на една разпиляна мозайка

... Животът ми - това е творчество и сънища! И никакви перли, никакли стъкълца, мозайки и тем подобни не е имало... Обичам живота! Сигурно Отвъд е невъобразимо по-великолепно, нали натам крачим всички, кой спокойно, кой забързано. И кой - тичайки... И аз тичам, препускам с годините назад-напред, събирам пътьом "стъклените перли" на разпиляната мозайка на живота си без никаква надежда да я подредя - така ще си остане, незавършена...

© Автор: Иван Спасов
© Художествено оформление: Христо Гочев
с/о Jusautor - София
Коректор: Светла Пройчева
Формат: 65х92/16
Предпечатна подготовка: СД "Андромеда"
Печат: Полиграфия - Пловдив


Ангел Ангелов

Иван Спасов -
60 стъпки по пътя към храма
От Епизоди за четири групи тембри до Български пасион, Литургия и Меса

... Уморен съм. Чувствам се уморен от стремеж към съвършенство в изкуството... Каква музика ще пиша? Дай Боже да бъде хубава. В последните години се отърсвам от всякакви излишества. Незнам, може би последната ми композиция ще бъде от един единствен тон, една единствена нота!
Дано да бъде красива!

© Авторски права 1994: Ангел Ангелов, Иван Спасов
Редактор: Божидар Абрашев
© Репродукция на корицата: Георги Божилов, Methamorphosis 2, 1992
Издателска къща "Хермес"


Иван Спасов

Симфониите на Константин Илиев

Проф. Иван Спасов завършва тази студия между двата си автобиографични и всъщност художествено-естетически опуса - книгите "Небесносиньо утро, пладне и път след пладне" (1989) и "Животът ми - опит за реконструкция на една разпиляна мозайка" (1993), в които името на Константин Илиев се появява нееднократно. В началото на 1995 г. той поднася на Валентина Илиева, съпругата на Константин Илиев, ръкописа на настоящото издание - и за сведение, и за прилагане към ценния архив на композитора.

Киприана Беливанова

© Автор: Иван Спасов, 1995
Редактор: Киприана Беливанова
Предпечатна подготовка: ЕТ "Арания"
Рекламно-издателски център "Култура"
Издава "Софийска фихармония" с главен художествен ръководител Емил Табаков и директор Бедрос Папазян


Иван Спасов

Изповед на един композитор

...Мирът е днешният ден и бъдещето на човечеството. Мирът е самото човечество. Хора с дружно сплетени ръце, да опазим неговата крехка невинност.

 

© Автор: Иван Спасов, 2004
Съставител и редактор: Проф. Василка Спасова
Художествено оформление: Христо Гочев
Печат: Полиграфически комплекс "Жанет-45", Пловдив

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.