фолклорен хор
АКАДЕМИЧНИЯТ
НАРОДЕН ХОР

при Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив е създаден през 1980 г.

 

В сравнително кратък период той отбелязва блестящи постижения в интерпретацията на български хорови произведения, обхващайки извънредно широк в стилово отношение репертоар - автентични народни песни от различни региони на страната, многогласни обработки, авторски композиции на фолклорна основа, изградени с авангардни изразни средства (вкл. алеаторни и сонористични), старинни черковно-славянски песнопения и др.

За Академичния народен хор са написани и посветени много творби от композиторите: Иван Спасов ("Маринко мое дощерьо", "Видо, Видо", "Хорца и припевки от Пирина"); Николай Стойков (Мари, назлън вакла Тудоро", "Два мадригала", "Разболяла сей Драгана" и "Малка мома двори мете"); Асен Диамандиев ("Иван Калинка думаше"); Кирил Стефанов ("Да сум студна вода"); Петър Крумов (Две песни от Източния Балкан "На Лазар", "На срята", "Лазарска песен") и др. Академичният народен хор осъществява техните първи изпълнения и става родоначалник на явлението "Нова фолклорна вълна", продължено по-късно от други български хорове.

Изключителни са успехите на хора в многобройните му концерти в страната и чужбина (Белгия, Швейцария, Германия, Италия, Русия, Финландия, Полша, Турция и др.). Висока оценка имат участията му в международните фестивали: "Бидгошки музикални импресии" - Полша; "Гуртенфестивал" - Швейцария; Международния фестивал на Камерната музика - Пловдив; в прегледите "Нова българска музика" и др. Реализирал е телевизионни филми, компактдиск, грамофонни плочи, аудиокасети, студийни записи в Българското радио и др.

Отзивите на чуждестранната музикална критика за представянето на хора отразяват оригиналния и самобитен певчески стил, неговото високо майсторство и вълнуваща интерпретация - разкривайки "един нов свят на мистерия на българските гласове", осъществявайки "нещо, което надминава представата на Българската народна песен", трогващи с "красотата, прецизността, артистичната свобода и стабилната интонация".

 

Диригент на Академичния народен хор от 1981 г. е г-жа Василка Спасова - професор по дирижиране в Академията за музикално и танцово изкуство - Пловдив. Същата е завършила Държавната музикална академия - София, специалност "Хорово дирижиране" при проф. Г. Димитров и проф. Д. Русков. Автор е на научни разработки, статии и др., между които научния труд "Теоретични и художествено-аналитични проблеми при работата с женски народен хор", а също така е съставител и редактор на много сборници с хорови произведения от български композитори и обработки на народни песни. Посетила е Музикалната академия "Станислав Монюшко" в Гданск, Калифорнийския университет в Лос Анджелос (УКЛА), редица специализирани музикални институти и учебни заведения в Швейцария (Берн, Люцерн, Биел, Винтертур), в Швеция (Стокхолм) и др., където е изнесла лекции и доклади по проблеми на българското хорово творчество и обработката на народната песен.

За постижения в областта на музикално-изпълнителското изкуство проф. Василка Спасова е удостоена с престижни отличия и награди, между които "Сребърна лира" на Съюза на българските музикални и танцови дейци, наградата "Пловдив" и други. 

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.