фестивал зимни музикални вечери "Проф. Иван Спасов"

ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ
"ПРОФЕСОР ИВАН СПАСОВ"

Ежегоден международен фестивал
Пазарджик
(Януари - Февруари)


"Никога, никога не ме е интересувало какво ще кажат за нашия фестивал в София или Пловдив, щом като ние - организаторите, изпълнителите и най-вече публиката, са били доволни, радостни, вдъхновени"

Иван Спасов
събитието

Фестивалът, който се провежда в Пазарджик повече от четвърт век, е изключително културно събитие за почитателите на музикалното изкуство от цялата страна. С богатата си и разнообразна програма фестивалът винаги успява да изненада своята публика с личности и творби, утвърждаващи достойното присъствие на българската музика. Едно от неоспоримите качества на фестивала е неговата неразривна връзка с името на една от най-ярките личности в музикалната култура на България - проф. Иван Спасов, дългогодишен вдъхновител на Зимните музикални вечери, който неизменно присъства във всяко издание на фестивала чрез своето творчество. Жанровото многообразие и утвърдените имена в програмата на фестивала му осигуряват достойно място в културия афиш на България.

Този фестивал бележи началото на фестивалните традиции в Пазарджик, утвърждавайки най-доброто от българската и световната музикална култура.

спомоществовател на фестивала

Община Пазарджик

© Фондация "Професор Иван Спасов". Всички права запазени.